Firemní hodnoty

1POCTIVOST

Jsme důvěryhodní a jednáme v dobré víře

 • Poctivostí a upřímností při veškerém svém jednání
 • Přebíráním osobní zodpovědnosti za své činy a jednání
 • Odvahou přiznat svou chybu
 

2SCHOPNOST SE VCÍTIT

Bereme ohledy na všechny zúčastněné strany

 • Nadšeným a odhodlaným řešením výzev zákazníků a pacientů
 • Respektováním všech kolegů nezávisle na pozici
 • Aktivní účastí v místních a profesních komunitách
 

3 DLOUHODOBÝ VÝHLED

Díváme se za hranice současnosti, abychom přinášeli hodnoty i v budoucnu

 • Podnikáním odvážných kroků s ohledem na budoucnost
 • Promyšleným podstoupením rizika za účelem dlouhodobého úspěchu
 • Nastavením vysokých cílů tak, abychom mohli dosahovat dlouhodobých výsledků
 

4PRUŽNOST

Vyhodnocujeme náš současný stav s otevřenou myslí, jasným cílem a tempem

 • Podporou ostatních při dosahování společných cílů
 • Rozhodným jednáním
 • Nasloucháním novým nápadům a vyhledáváním příležitostí pro zlepšení
 

5SVORNOST

Nejsilnější jsme, když pracujeme jako tým

 • Společným sdílením vědomostí a vzájemnou pomocí se posouváme kupředu
 • Oceněním lidí s odlišnými názory a původem
 • Upřednostňováním zájmů společnosti Olympus před svými vlastními zájmy nebo před zájmy týmu
 

Pokud se o naší společnosti chcete dozvědět více, navštivte prosím korporátní stránky Olympus Corporation.